Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

A.ZP-271-4/22 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-02 2022-06-13 10:00 --
A.ZP-271-5/22 Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-01 2022-06-10 10:00 --
A.ZP-271-3a/22 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (opcja), inwestycji pn: "Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala". Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-15 2022-04-28 10:00 --
A.ZP-271-3/22 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej inwestycji pn: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala". Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-22 2022-04-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa